Kronika

Kronika društva je nekaj zelo enostavnega, pa tudi zelo zelo zahtevnega, če je nastajala tako, kot je naša. Zametki našega Smučarskega društva Strahovica segajo daleč nazaj v ustanovno leto 1949 in takratni dogodki in osebe, ki so takrat sodelovale v društvu, so opisani zgolj po pričevanju treh ustanovnih članov našega društva, ker se žal kakršnakoli dokumentacija v zvezi s tem ni ohranila. Podatke o takratnih dogajanjih smo torej povzeli zgolj po pričevanju ustanovnih članov Braneta Seršena, Iva Ježa in Viktorja Zupana, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Prav tako se zahvaljujemo tudi ostalim še živečim starejšim vaščanom, ki so ali pa niso bili člani našega društva, za pomoč pri snovanju čim realnejše slike prvih korakov našega društva v svetu športa in rekreacije.
Opazili boste, da so nekatera obdobja opisana zelo skopo in skorajda suhoparno, ker pač nismo imeli dovolj gradiva za povzetje realnega stanja v začetnih obdobjih našega delovanja, četudi je bilo tudi takrat veliko narejenega.

Večja vrzel je nastala v letih 1957 do 1963. Po izjavah najstarejših članov je bilo to nekakšno obdobje mirovanja, ko društvo ni bilo aktivno zaradi odsotnosti glavnih akterjev takratnega vodstva.

Vzroki za odsotnost so bili različni, od služenja vojaškega roka do odsotnosti zaradi službenih obveznosti in zidanja hiš, pa tudi ženili so se takratni fantje.

V kroniki smo želeli na kratko opisati le večje, važnejše dogodke posameznih dvoletnih obdobij. Če smo ob tem kaj spregledali ali pozabili, nam računalniška tehnika omogoča enostavno dopolnitev in popravek nastalih zmot.
Sicer pa je namen te kronike omogočiti čim krajši pregled davnih dogodkov v našem društvu po posameznih obdobjih. Vse podrobnosti, imena in rezultate posameznih tekmovanj pa lahko bralec poišče v naših zapisnikih s sestankov upravnega odbora oziroma v dokumentih, ki so sistemsko urejeni po posameznih športnih sekcijah našega društva. Vse omenjeno je na razpolago v društvenem arhivu, s svojo željo pa se morate obrniti na tajnika SD Strahovica.

Morda bo več tovrstnih želja pri kasnejših obdobjih, ki so nam še živo v spominu - nič lažjega: po zapisniku preverimo želene dogodke in jih vnesemo v aktualno dogajanje in seveda tudi obratno, če se bo pokazalo, da je kaj odveč.

Menimo, da je prav, da je sestavni del naše kronike tudi pregled prejemnikov priznanj in plaket našega društva, saj je tudi to ogledalo vloženega dela posameznikov, ki so si ta priznanja v vseh teh letih tudi zaslužili.
Zavedati pa se morate, da nobena kronika, noben zapisnik in pregled rezultatov dela ali športnih dosežkov v vseh obdobjih ne more pričarati tistega enkratnega vzdušja posameznih delovnih ali športnih dogajanj, ki smo jih člani društva občutili pri svojem delu v živo, takrat in tam.

Hvala za razumevanje.

Kronist