1955 - 1957

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik: Ivo Jež
Blagajnik: Viktor Zupan

Ivo Jež in Brane Seršen sta šla na razgovor k dipl. ing. Stanku Bloudku zaradi ideje o možnosti še boljše rešitve naše skakalnice. Dipl. ing. Bloudek je prišel s kolesom iz Ljubljane v spremstvu Franceta Zupana na ogled terena. Teren mu je bil všeč in sam se je ponudil, da bi naredil načrt za novo skakalnico. Res je naredil načrte in to za dve vzporedni skakalnici in sicer za 50 in 35-metrsko. Načrte je kmalu prinesel osebno s kolesom na lice mesta. Ob tem velja zapisati naslednjo zgodbo:

Predal je načrte, razložil svojo zamisel, naši pa so ga ob koncu vprašali, koliko dolgujejo za načrte. “Koliko pa imate denarja?” jih je iskrivo pobaral - naši pa so seveda povedali po pravici, da nimajo veliko, nekaj pa da vendarle imajo in načrte že lahko plačajo. Pomenljivo jih je pogledal izpod čela, izvlekel iz žepa svojo denarnico in dal svojih 20.000 dinarjev rekoč: ”Tu imate načrte in začetni kapital, da boste lahko začeli z gradnjo.” Za tiste čase je bil to kar velik denar in naši so bili tako presenečeni, da bi se skoraj pozabili zahvaliti za velikodušno potezo slavnemu graditelju smučarskih skakalnic. Z ozirom na zahtevnost in ceno narejenega projekta za dve skakalnici so se takrat opredelili samo za izvedbo 35-metrske skakalnice in zopet je bila skakalnica za 5 m večja. Spet se je začel odvijati ves že znani scenarij: veselice s srečelovom, ogromno vloženega prostovoljnega dela, ponovno miniranje skalnega naleta in dve leti odpovedovanja v prid skakalnega športa. Današnje mehanizacije takrat ni bilo in vse so morali delati ročno.

Trud je bil poplačan z lepim objektom, ki je še bolj začel privabljati bližnje in daljne skakalce in ob naših tekmovanjih se je ob izteku zbiralo vse več domačinov, ki so še bolj zaživeli s Smučarskim društvom Strahovica. Ime našega društva se je začelo tudi vse pogosteje pojavljati v športnih rubrikah dnevnega časopisja, čeprav so takrat novinarji in bralci še zamenjevali ime našega društva z vasjo Stahovica pri Kamniku.