1963 - 1965

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik: Ivo Jež
Blagajnik: Rajko jež

V letu 1963 smo zgradili malo 15-metrsko skakalnico za pionirje.

Januarja 1964 je bilo meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih na 40-metrski skakalnici v Ihanu.Udeležili so se ga tudi štirje naši tekmovalci in sicer Janez Seršen, Branko Seršen in Jože Gosar za člane ter Pavel Merčun za mladince.

Istega meseca je bilo tudi podobno tekmovanje na 25-metrski skakalnici v Mengšu, katerega sta se v članski konkurenci udeležila Janez Seršen in Jože Gosar.

V februarju 1964 pa je bila meddruštvena skakalna tekma na naši 35-metrski skakalnici za člane in mladince ter na 15-metrski skakalnici za pionirje. Tekmovalo je 18 članov, 24 mladincev in 9 pionirjev.

Na odprtem občinskem prvenstvu občine Bežigrad v Dolu pri Ljubljani pa so uspešno sodelovali naši skakalci Janez Seršen, Pavel Merčun in Jože Gosar.

Zanimivo je, da so naši tekmovalci takrat nastopali za Šenkov turn ali Selo in ne še pod imenom društva Strahovica.