1965 - 1967

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik: Ivo Jež
Blagajnik: Rajko Jež

Za leto 1965 imamo pričevanje Branka Seršena, da je bilo izvedeno prvo društveno tekmovanje v alpskem smučanju na Krvavcu. Bilo je to tekmovanje v smuku z vrha Krvavca v Tiho dolino. Tekmovalo je 7 smučarjev in dva od njih sta si polomila noge. Zmagal je Janez Seršen.

V tem letu je bila na domači skakalnici v januarju meddruštvena skakalna tekma. Udeležilo se jo je 13 članov, 7 mladincev in 11 pionirjev.

Februarja 1965 leta se je udeležil republiškega prvenstva v smučarskih skokih za člane naš tekmovalec Janez Seršen in zasedel 33. mesto med 58. uvrščenimi tekmovalci. Tekmovanje je bilo na 70-metrski skakalnici v Žireh.
Postavili smo prvo kočo SD Strahovica in s tem uresničili želje po lastnem društvenem prostoru. Zgodba, kako smo prišli do koče, pa je taka.

Takratni član odbora SD Strahovica Viktor Zupan je bil uslužbenec Vodovoda Kranj in je zvedel za možnost nakupa primerne lesene barake, grajene v alpskem stilu, ki so jo delavci Vodovoda Kranj uporabljali na gradbišču.

Predlagal je ugoden nakup. To je današnji zgornji del naše koče, ki smo ga z ozirom na navedeno kupili zelo poceni. Konec julija 1966 smo od skupščine občine Ljubljana Šiška uradno dobili odločbo, ki dovoljuje na zemljišču ob naši skakalnici izvajati gradbena dela za postavitev lesene barake, tlorisnih dimenzij 4x4 m, za garderobo in sanitarije. Po navedbi v odločbi je šlo za dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje, temveč se izda dovoljenje po skrajšanem postopku. Ta odločba je ohranjena.

Poleg prostovoljnih prispevkov članov našega društva in ostalih občanov smo opravili cca 4 000 prostovoljnih delovnih ur. Kočo smo takrat opremili s starim pohištvom, ki smo ga dobili zastonj od raznih podjetij in organizacij.
Lokacijo za prvo kočo je predlagal Tone Gosar-Zavakarjev. Zgornji leseni del koče smo postavili na spodzidani del koče brez današnjega prostora za šank in klet. Vsa zidarska dela pri izgradnji spodnjega dela koče je opravil Janez Jež - oče.

Marca 1966 smo imeli društveno tekmovanje v smuku, veleslalomu in slalomu na Krvavcu, ki je trajalo dva dni. Tekmovalo je 10 članov in 12 mladincev (opomba na dopisu: ”Udeležilo bi se jih še več, toda ker so nekateri finančno prešibki, so se morali tekmovanju odpovedati ".)