1971 - 1973

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik: Ivo Jež
Blagajnik: Jože Kuster

Spomladi 1971 sta Branko Seršen in Ivo Jež prejela plaketo Zveze za telesno kulturo Slovenije in sicer ob 30-letnici ustanovitve OF in 25-letnici telesne kulture v novi Jugoslaviji.
Marca 1971 so naredili vaditeljski tečaj in postali naši vaditelji: Janez Seršen, Dušan Škarabot in Nace Giacomelli.
V januarju 1972 smo prvič organizirali enotedenski smučarski tečaj na Krvavcu. Udeležilo se ga je 25 smučarjev-tečajnikov. Enako število smučarjev se je udeležilo tudi prav takšnega tečaja v januarju 1973.
Zopet se pogovarjamo o možnosti odkupa zemljišča, na katerem so naši objekti.

Občinska zveza za telesno kulturo nam je v tem obdobju dodelila kar zadovoljiva sredstva za opravljanje naše športne dejavnosti.

V tem obdobju je skakalni klub Ilirija ob pomoči občinske zveze za telesno kulturo ustanovil skakalno šolo Mostec za Šiško, Šentvid in za naše področje. V to šolo se je vpisalo 18 naših skakalcev. Odločili smo se, da bomo dali izšolati tudi svojega trenerja za to šolo.

Skakalci so v tem obdobju sodelovali na mnogih pomembnih tekmovanjih, vključno z državnim prvenstvom. V obeh sezonah smo imeli na domači skakalnici tudi meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih.
V marcu 1972 smo že tradicionalno izvedli društveno tekmovanje v veleslalomu, ki smo ga prvič poimenovali po padlem partizanu, krajanu Viktorju Kristanu. Za najhitrejši čas tekmovalcev vseh kategorij smo prvič podelili pokal v trajno last. Osvojil ga je Janez Seršen.

V marcu 1973 smo na Kristanovem memorialu prvič podelili prehodni pokal za najboljši doseženi čas v moških kategorijah veleslaloma, ki ga je osvojil Brane Seršen.
Alpski smučarji so dosegli tudi lepe uspehe na občinskem, mestnem in republiškem sindikalnem tekmovanju v veleslalomu.

Na ogled smučarskih poletov v Oberstdorf je šla delegacija štirih naših članov.
V tem obdobju smo začeli urejati igrišče za badminton, obnavljati obstoječe balinišče in pričeli z rekonstrukcijo velike skakalnice ter postavitvijo in ureditvijo sodniškega stolpa.
Uredili smo tudi prostor pred kočo. Opravili smo dela na vzdrževanju ceste z materialno pomočjo krajevne skupnosti.

Za vse to smo člani SD Strahovica opravili več kot 20 000 prostovoljnih ur.
Pogovarjali smo se tudi o ureditvi terena za smučanje v bližini koče.
Ustanovili bomo strelsko sekcijo, ki ima veliko pristašev.

Naredili bomo tudi majhno vitrinico, ki nam bo služila kot stenčas za obveščanje članov in mini razstavo fotografij iz športnega življenja našega društva.