1975 - 1977

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik-sekretar: France Kmetič
Blagajnik: France Kmetič
Gospodar: Janez Seršen oče in France Kmetič

Za podpredsednika je bil izvoljen Janez Seršen, za namestnika sekretarja pa Tone Marenče.

To je bilo obdobje, ko doživljamo razvoj rekreacijskih športov, ki imajo celo uradno rahlo prednost pred tekmovalnimi dosežki. Pri dodelitvi finančnih sredstev s strani TTKS-a pa še vedno upoštevajo predvsem kakovost.

V tem obdobju delujejo v našem društvu naslednje športne zvrsti, imenovane sekcije: smučarski skoki, alpsko smučanje, balinanje, igre z žogo, strelstvo, tek in pohodi, šah.

V juniju 1975 smo imeli prvič pohod po poteh partizanske Rašice. Sklenili smo, da bomo v bodoče tekmovalni del pohoda ločili od splošnega pohoda.

V Gorici smo kupili nove balinarske krogle. V juliju 1975 smo se na pokopališču v Vodicah za vedno poslovili od našega člana Srečka Jeraja-Golobovega, ki je nesrečno preminil.

Rekonstruirali smo malo 20-metrsko skakalnico in položili umetno maso. Kamniški skakalci so redno trenirali na naši novi plastični skakalnici, pa tudi skakalci iz Žirov so prišli.

V avgustu 1975 smo bili na Špiku. Ture se je udeležilo le 12 udeležencev. Septembra smo šli tudi na Mojstrovko. Imeli smo nogometno tekmo oženjeni-neoženjeni. Boljši so bili oženjeni. Uspelo je tudi strelsko tekmovanje.

Sprejeli smo sklep, da lahko na plastični skakalnici skačejo le pionirji do konca osnovnošolske obveznosti.
Kupili smo kombi in popravili cesto do koče. Oženjeni in neoženjeni so se pomerili tudi v šahu.

Sprejeta in potrjena so bila nova dopolnjena in usklajena društvena pravila - statut.

Skakalci so ob sobotah in nedeljah z novim kombijem hodili na redne treninge v Planico.

Tekači so se udeležili vseh maratonov ter občinskega in mestnega prvenstva, pa tudi partizanskega marša.
Nekdanjemu sekretarju Ivu Ježu je društvena komisija podelila smučarsko plaketo kot priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo.

Za pridobitev zemljišča z našimi objekti smo na občini Šiška začeli ponoven postopek za razlastitev lastnice. Z lastnico smo sklenili najemno pogodbo. Novoletno nagrado sta si prislužila Pavel Merčun in Janez Seršen. Oba sta imela tudi največ opravljenih prostovoljnih delovnih ur v letu 1975.

V letu 1976 smo kupili nove društvene puloverje. Konec januarja 1976 smo imeli uspešen enotedenski smučarski tečaj na Krvavcu. Smolo je imel naš trener alpskih disciplin Janez Seršen, ki je imel težak spiralni zlom noge.

Na veliki skakalnici smo imeli tekmo mlajših mladincev za državno prvenstvo. Ob ugodnih snežnih razmerah so bili treningi skakalcev vsak dan.

V marcu 1976 smo na Krvavcu imeli tradicionalno društveno tekmovanje v veleslalomu za memorial Viktorja Kristana. V istem mesecu smo kupili dve termoakumulacijski peči.

V maju 1976 so se partizanskega marša udeležile tri moške in dve ženski ekipi.
Petega junija 1976 smo organizirali kros po poteh partizanske Rašice, 12. junija pa pohod po poteh partizanske Rašice s polaganjem spominskih vencev na spomenik Staneta Kosca in na spomenik talcev. Pripravili smo lep taborni ogenj.

Uredili smo odbojkarsko igrišče.

Avgusta 1976 smo imeli strelsko tekmovanje.

V oktobru 1976 smo našo kočo zaradi neprimernega obnašanja uporabnikov za 14 dni zaprli.

V novembru 1976 smo imeli izbirno tekmovanje tekačev od spodnje do zgornje postaje žičnice Krvavec. V istem mesecu smo preselili skakalno opremo iz koče v novi sodniški stolp.

Pri garažiranju so nam poškodovali kombi, ob popravilu smo spremenili tudi njegovo barvo.
Decembra 1976 smo podelili kar tri nagrade. Dobili so jo Tone Kosec prvo, Jože Kosec, Marjan Podgoršek, Boris Podgoršek in France Gosar drugo ter Brane Seršen tretjo nagrado.

Dobili smo štiri nove smučarske vaditelje: Hineta Rosulnika, Petra Hribarja, Lada Sazonova in Lojza Rupnika.
V kočo smo dali napeljati močnejšo električno napeljavo. Kočo smo v celoti prepleskali in popravili streho. Kupili smo osem kompletov tekaških smuči in od SK Ilirija dobili nekaj parov skakalnih smuči. Gradili smo drugo tekmovalno balinišče, ki pa še ni dokončano. Kupili smo tudi nekaj opreme za balinanje.

Dali smo narediti društvene značke, ki smo jih tudi uspešno prodajali.
Marca 1977 smo imeli društveno tekmo v veleslalomu za memorial Viktorja Kristana na Krvavcu.