1977 - 1979

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik-sekretar: Ivan Hribar
Blagajnik: Jože Lončar
Gospodar: Ivan Rahne

Za podpredsednika je bil izvoljen Tone Kosec ml. V tem mandatu smo imeli šest športnih komisij in sicer za skoke, teke, alpske discipline, balinanje, igre z žogo in za streljanje. Imeli smo tudi štiri delovne komisije - za preureditev zgornjega prostora smučarske koče, za ureditev mosta na veliki skakalnici, za dokončno ureditev balinišč in za pleskanje.
Uredili smo cesto in odtok meteorne vode po ceveh od izteka naše skakalnice proti Mlekarjevim.
Junija 1977 smo izvedli gozdni tek po Rašici. Udeležba domačih članov je bila nezadovoljiva.
Nabavili smo rdeče in modre veleslalomske plastične palice (kole).
Ob krajevnem prazniku smo spet organizirali pohod po poteh partizanske Rašice s spominsko izkaznico in spominskim žigom ter znamenitim kresom ob serviranju golaža.
V juniju 1977 smo se v društvenih puloverjih udeležili športne parade na stadionu Ilirije ob osrednjem praznovanju občinskega praznika.
Ponovno smo poskušali obnoviti postopek za dodelitev zemljišča z našimi športnimi objekti.
22. julija 1977 smo bili na Triglavu.
Imeli smo meddruštveno balinarsko tekmovanje z LD Vodice.
V oktobru 1977 smo oženjeni in neoženjeni spet tekmovali v nogometu. Imeli smo tudi tekmovanje v streljanju z zračno puško.
Oktobra so se naši tekači udeležili gozdnega teka, ki ga je organiziral smučarski klub Brdo. Udeležilo se ga je 10 naših tekačev.
V istem mesecu smo zabetonirali odskočni most na veliki skakalnici. Naredili smo 81 udarniških ur.
Oktobra 1977 sta Brane Seršen in Ivo Jež dobil državno odlikovanje "medaljo zasluge za narod" za delo na športnem in družbenem področju.
Jesenski suhi tek na Krvavec po smučarski progi smo prvič poimenovali Seškov memorial.
Dokončali smo pleskarska dela na sodniškem stolpu ob veliki skakalnici. Položili smo nov električni napajalni kabel in od takrat smo v koči imeli tri faze.
Organizirali smo izlet na Storžič in Nanos.
16 pionirjev in mladincev je pričelo s treningi za smučarske skoke. Smučarski tekači so pridno trenirali na Pokljuki, ker pri nas še ni bilo snega.
Aktivno smo se začeli ukvarjati z odbojko.
Ob koncu leta 1977 sta novoletno nagrado dobila Jože in Ivan Hribar, ki sta imela največ udarniških ur.
Januarja 1978 smo organizirali smučarski tečaj za cicibane in pionirje do vključno četrtega razreda osnovne šole. Udeležilo se ga je 40 tečajnikov. Tečaj so vodili le trije vaditelji. Tečaj je bil na Krišekarjevem griču v Šenkovem turnu. Prvič se je pojavila želja in potreba po nabavi lastne manjše motorne vlečnice.
Imeli smo tudi uspešen smučarski tečaj na Krvavcu.
V februarju 1978 smo imeli smučarsko skakalno tekmo za pokal krajevne skupnosti. Tekma je bila na mali in veliki skakalnici. Februarja smo se udeležili Bloških tekov, imeli pa smo tudi uspešno društveno tekmo v teku na smučeh za ženske in moške.
Marca 1978 smo imeli tradicionalno društveno tekmo za memorial Viktorja Kristana na Krvavcu.
Maja smo se udeležili Partizanskega marša okrog Ljubljane z eno moško in tremi ženskimi ekipami. Ženske so se zelo dobro uvrstile. Moška proga je bila dolga 25, ženska pa 8 km.
Junija 1978 smo izvedli tradicionalni gozdni tek po Rašici kakor tudi pohod po poteh partizanske Rašice s tradicionalnim kresom - obrnjena piramida.
Septembra 1978 smo imeli balinarska tekmovanja med lovsko družino in našim društvom.
Oženjeni in neoženjeni so se pomerili v malem nogometu in odbojki.
Oktobra je bil suhi tek na Krvavec za Seškov memorial. Začeli smo tudi z vseslovensko akcijo “na teku se dobimo”, ki pa ni bila najbolj uspešna.
Spet smo se pogovarjali o problematiki “našega” zemljišča.
Če bi imeli urejeno lastništvo zemljišča, bi imeli pogoje za pridobitev več finančnih sredstev za športne objekte.
Nabavili smo še nekaj parov tekaških smuči.
Odločili smo se za nakup lastne vlečnice, proizvod tovarne Tomos iz Kopra, ki ima 150 m vlečne dolžine.
Ob koncu leta 1978 smo v društvu imeli približno 130 članov, 6 smučarskih vaditeljev, 1 smučarskega učitelja, 1 trenerja alpskih disciplin in 2 organizatorja športne rekreacije, 2 naša člana pa sta obiskovala seminar za vaditelje smučarskega teka.
Vso zimo smo enkrat tedensko hodili na rekreacijsko smučanje na Krvavec.
Decembra 1978 smo na razširjeni seji podelili priznanja šestim za naše društvo najzaslužnejšim družbenopolitičnim delavcem naše krajevne skupnosti. Priznanja so dobili Maks Žnidar - predsednik SZDL, Štefan Borčnik - predsednik zbora KS, Ivo Jež - predsednik sveta KS, Anton Kosec st. - predsednik ZB, Žane Jenko - predsednik GD in Jože Lončar - tajnik GD.
Januarja 1979 smo izvedli smučarski tečaj za otroke na Krišekarjevem griču. Dež nam je močno nagajal in tečaj ni najbolje uspel.
Več sreče smo imeli s tečajem na Krvavcu, ki je popolnoma uspel.
Na vaditeljski tečaj smo poslali Cilko Rosulnik, Eda Berganta in Franceta Kmetiča.
V zimski sezoni 1979 so se naši tekači udeležili Koroškega, Trnovskega in Zgornjesavskega maratona ter občinskega tekmovanja, ki je bilo v Kranjski Gori.
Pozimi smo si dodatno kondicijo nabirali v šolski telovadnici v Vodicah.
Marca 1979 smo imeli tradicionalno društveno tekmovanje v veleslalomu na Krvavcu za memorial Viktorja Kristana.
Dobili smo drugega izredno nadarjenega smučarskega učitelja Hineta Rosulnika.
V okviru podelitve priznanj za uspešno delo smo Jerasovi mami in očetu (Seršenovima) dodelili denarno nagrado.
Aprila 1979 smo v gasilskem domu imeli jubilejni občni zbor ob 30-letnici ustanovitve SD Strahovica. Po običajnih poročilih o uspešnosti in neuspešnosti našega dela smo podelili jubilejna priznanja v obliki ličnih plaket najzaslužnejšim članom našega društva. Priznanja so dobili Brane Seršen, Ivo Jež, Jože Traven, Janko Špenko, Janez Seršen, Tone Marenče, Tone Vrtačnik, Pavle Merčun, Janez Jenko, Lojze Kosec, Anton Kosec, Darko Borčnik, Cilka Rosulnik in Ivan Hribar. Dodatno sta na drugi izredni skupščini decembra 1979 dobila takšni priznanji tudi Lojze Kočevar in Iztok Cotman.