1979 - 1981

Predsednik: Brane Seršen
Tajnik-sekretar: Ivan Hribar
Blagajnik: Jože Lončar
Gospodar: Ivan Rahne

Za podpredsednika je bil izvoljen Tone Kosec, za namestnika sekretarja pa Dare Borčnik.
Na prvi seji novega upravnega odbora smo na predlog Gorenjskega odreda sprejeli sklep, da se gozdni tek po Rašici odslej imenuje “Po poteh Gorenjskega odreda”.
V juniju 1979 smo imeli balinarsko tekmovanje med ekipama LD Vodice in SD Strahovica za pokal KS.
Junija 1979 smo izvedli gozdni tek po Rašici “Po poteh Gorenjskega odreda”, z nekaj pomanjkljivostmi.
Postavili smo mrežo za odbojko in gole za nogomet.
Že v maju 1979 pa smo zaključili z redno vadbo v šolski telovadnici.
Jeseni smo sodelovali v akciji NNNP (nič nas ne sme presenetiti).
Trije naši tekači so se septembra 1979 udeležili maratona Katoro v Umagu.
Začela se je jesenska akcija “na teku se dobimo” in se nadaljevala tudi v zimskem času na smučeh, dvakrat tedensko. Poudarek te akcije ni bil na treningih tekačev, ampak na rekreaciji naših članov in vaščanov.
10 članov društva je bilo na Cooperjevem testu na stadionu Ljubljana v Šiški. Naši tekači so se udeležili množične akcije TRIM - pohod po Rašici.
Novembra 1979 smo imeli suhi tek na Krvavec - Seškov memorial. Po tem smo obiskali rojstno hišo Franca Seška. Udeležili smo se tudi teka na Šmarno goro.
Strelska sekcija je organizirala tekmovanje v streljanju z zračno puško z udeležbo 16 članov.
Imeli smo nogometno tekmo med Utikom in SD Strahovica.
Skakalci so pridno vadili na plastični skakalnici.
V novembru 1979 smo uredili pot na Rašico.
Nabavili smo tudi nove društvene puloverje.
Zanimiva je bila delovna akcija za ženske - šivale so naše društvene embleme na smučarske puloverje.
Imeli smo probleme z vožnjami z društvenim kombijem, saj je v tistem obdobju veljala omejitev voženj po sistemu par-nepar, zato smo poskušali dobiti nalepko za nevozne dni.
Jeseni 1979 je SD Strahovici Zveza telesnokulturnih organizacij Ljubljana-Šiška podelila priznanje za 30 let uspešnega dela na področju telesen kulture.
Na 6. Redni seji upravnega odbora SD Strahovica smo prvič dobili pismeno informacijo predsednika Braneta Seršena o dogajanju v zvezi z zemljiščem, imenovanega Lapuje, kjer bi imeli možnost nakupa parcele v neposredni bližini naše koče, kar bi nam omogočilo, da bi prišli vsaj do dela lastnega zemljišča in s tem do možnosti za dodeljevanje večjih finančnih sredstev. Ta informacija je bila povod za sklic 2. skupščine v letu 1979, ki je bila 28. 12. 1979. Obravnavali smo predmetno situacijo in ugotovili, da je zaplet povzročil naš ustanovni član Ivo Jež, tedanji predsednik sveta KS, ki je prodajalcu zemljišča na Lapuju Agroemoni Domžale ustno zagotovil, da KS oziroma družbeni sektor za to zemljišče ni zainteresiran. Po mnenju ustrezne komisije pri občinski konferenci SZDL Ljubljana-Šiška je predsednik sveta KS ob prodaji te zemlje prekoračil pooblastila, ki mu jih daje statut KS, čeprav je bila zemlja pravno formalno prodana zakonito. Posledica tega je bil demonstrativni sklep upravnega odbora SD Strahovica, da je društvo do nadaljnjega omejilo svoje delo izključno na svojo ozko specialnost v smučarskih panogah in preklicalo svoj program širših dejavnosti. S tem ukrepom smo želeli opozoriti odgovorne družbene strukture na pereč problem rekreacijskih površin v naši KS. Na tej skupščini so začasno odstopili od svojih funkcij: predsednik Brane Seršen, podpredsednik Tone Kosec, sekretar Ivan Hribar in član izvršnega odbora Janez Seršen. Izvolili smo kolegijski organ v zasedbi: Dare Borčnik, Hine Rosulnik in Zdravko Rahne, ki je vodil društvo v krizni situaciji in zagotovil njegov nadaljnji obstoj.
V tej sezoni smo dobili enega smučarskega učitelja - to je bil Lado Sazonov
V februarju 1980 smo imeli društveno prvenstvo v smučarskih tekih.
Marca 1980 smo izvedli memorial Viktorja Kristana.
Junija 1980 smo bili na teku okoli Šmarne gore.
Septembra 1980 so bili naši tekači na maratonu Katoro v Umagu.
Oktobra 1980 smo se udeležili teka na Šmarno goro.
Med zimskimi počitnicami smo izvedli celo tri smučarske tečaje.
Marca 1981 je Jure Marenče uspešno končal vaditeljski tečaj.
Jeseni 1981 smo zopet izvedli tek na Krvavec - Seškov memorial.
Marca 1981 pa smo imeli veleslalomsko tekmovanje za memorial Viktorja Kristana.
Partizanskega marša se je aprila 1981 udeležilo pet ekip našega društva.
Ustanovni član Brane Seršen ni želel več delati v upravnem odboru.
Ob koncu tega mandata smo imeli 192 članov društva, od tega pa jih je bilo na športnem področju aktivnih kar 42.
Sicer pa je bilo preteklo obdobje za naše društvo tako krizno, kot še nobeno doslej, pa se kljub kritični situaciji z zemljo ni rešilo nič in problematika lastništva zemljišča ostaja naprej.