1981 - 1983

Predsednik: Hine Rosulnik
Tajnik-sekretar: Dare Borčnik
Blagajnik: Dare Borčnik
Gospodar: Janko Špenko

Za podpredsednika sta bila izvoljena Jože Lončar in Tone Kosec, za namestnika sekretarja pa Cilka Rosulnik.
Junija smo uspešno organizirali tek “Po poteh Gorenjskega odreda”. Naši tekači so se udeležili teka na Vršič.
Dokončno smo urejali še spodnje balinišče.
V tem obdobju so samostojneje zaživele predvsem sekcije skokov, tekov, alpskega smučanja, balinanja in iger z žogo.
Iz meseca v mesec smo se bolj naprezali za pridobitev zemljišča, na katerem delujemo, zaenkrat brez oprijemljivih rezultatov.
Prvič so posamezne sekcije pripravile delovni načrt s finančnim ovrednotenjem.
Balinarska sekcija je v tem obdobju izredno zaživela.
Septembra 1981 smo bili na Storžiču. Izleta se je udeležilo 12 članov.
Reševali smo perečo problematiko dežurstva v koči in uvedli ostre, tudi denarne ukrepe.
Na baliniščih smo tekmovali in delali zaščitno ograjo.
Do male skakalnice smo napeljali cev za vodo.
Oktobra smo imeli Seškov memorial - suhi tek na Krvavec.
7 naših tekačev se je udeležilo občinskega krosa na Ptuju. Začeli smo z redno vadbo v telovadnici vodiške šole.
Dvakrat tedensko so skakalci trenirali na mali plastični skakalnici.
Uredili smo plačevanje najemnine za del zemljišča, last Ceneta Zupana, ki ga koristimo. Plačali smo tudi najemnino sedanji lastnici “našega” zemljišča.
Nabavili smo rezervno vlečno vrv za smučarsko vlečnico.
Zaradi malomarnosti pri dežuranju v koči smo izključili iz društva enega člana.
Prvič smo organizirali smučarski sejem v osnovni šoli Vodice.
Zaradi pomanjkanja snega smo konec januarja 1982 izvedli lahko le tečaj na Krvavcu.
Marca smo imeli veleslalom za memorial Viktorja Kristana na Krvavcu.
Skakalci so imeli v tej sezoni 30 treningov na plastiki in 34 na snegu, tekmovali pa so na 17 tekmah za cicibane in pionirje.
Aprila 1982 smo pridno delali na spodnjem balinišču.
Maja 1982 smo tek po Rašici preimenovali v “gozdni tek po Rašici za pokal Gorenjskega odreda”. Gorenjski odred je poklonil ličen in zanimiv pokal, ki bo prehoden in ga bo mogoče osvojiti le z ekipno udeležbo. V juniju 1982 smo ta tek uspešno izvedli ob udeležbi 60 tekmovalcev. Sprejeli smo sklep, da naslednjič izvedemo tudi tek za pionirke in pionirje, dolg 2 km.
Pohod in sklepna prireditev ob krajevnem prazniku sta bila prvič preložena in drugič končno odpovedana zaradi slabega vremena.
Junija 1982 smo imeli balinarski turnir za pokal KS.
Na baliniščih smo postavili novo razsvetljavo.
Zadnji naliv v juniju 1982 nam je ponovno uničil cesto, zato si bomo prizadevali za trajno rešitev problema.
Septembra 1982 smo zopet začeli z akcijo “Na teku se dobimo”.
Balinarji so že tekmovali v ligi in smo jim odobrili nakup dresov (trenerk), ki so jih potrebovali za nastope. Sami so prispevali polovico denarja.
Nabavili smo nov radio za v kočo.
V septembru 1982 smo izvedli tekmovanje v smučarskih skokih na mali plastični skakalnici za Jegličev memorial. Sodelovalo je 25 tekmovalcev iz šestih klubov.
Kupili smo dva skakalna kombinezona in dva para smučarskih čevljev.
V oktobru 1982 smo se udeležili občinskega prvenstva v balinanju z dvema ekipama.
V istem mesecu smo izvedli tudi tek na Krvavec za Seškov memorial.
Imeli smo dve večji delovni akciji. Uredili smo most velike skakalnice in položili cevi za usmeritev meteornih voda.
Decembra 1982 smo organizirali smučarski sejem, vendar je bil obisk nekoliko slabši.
Nabavili smo bencinske bone, ki so jih na osnovi potnih nalogov dobili vodje sekcij - prvenstveno sekciji za teke in skoke.
Upravni odbor je pripravil ostre kriterije za regresiranje smučarskega tečaja na Krvavcu, upoštevajoč prostovoljne delovne ure in udeležbo na memorialu Viktorja Kristana. Upoštevali smo tudi tekmovalno dejavnost in minulo delo.
V osnovni šoli v Utiku smo pripravili predavanje o skokih in pridobili 16 novih kandidatov. Naš član Klemen Pibernik je napredoval iz republiškega sodnika za smučarske skoke v zveznega.
Naš ustanovni član Brane Seršen je prejel zlato Bloudkovo značko, ki mu jo je na naš utemeljeni predlog podelila komisija za priznanja pri ZTKO za športne dosežke. Janez Seršen pa je dobil priznanje SIT KS.
Januarja 1983 smo imeli smučarski tečaj na Krvavcu v zelo slabih snežnih razmerah.
V februarju smo z manjšimi spodrsljaji v sodelovanju z ZTKO organizirali občinsko prvenstvo v smučarskem teku na Jeprci pri Medvodah.
V februarju 1983 smo dobili težko pričakovano elektronsko napravo za merjenje tekmovalnih časov. Plačali smo jo v treh obrokih.
Zaradi pomanjkanja snega je skoraj odpadel memorial Viktorja Kristana, ki pa smo ga vendarle izvedli v aprilu 1983.
Imeli smo tečaj za otroke v Šenkovem turnu s 40 tečajniki. Tudi tečaj za odrasle z udeležbo 10 tečajnikov smo uspešno izvedli.
Organizirali smo skakalno tekmo za pokal COCKTE v Moravčah v sodelovanju s SD Moravče in udeležbo 50 tekmovalcev. Tekma je bila kljub izredno težkim razmeram (močno je snežilo) odlično izpeljana.
Na domačih skakalnicah smo imeli meddruštveno tekmo v smučarskih skokih, ki je privabila veliko gledalcev. Imeli smo tudi regijsko tekmo za pionirje z udeležbo 30 pionirjev.
Izvedli smo društveno tekmovanje v tekih na smučeh z udeležbo 35 tekmovalcev.
V aprilu smo na Pokljuki organizirali tekmo v veleslalomu za DO Rašica. Prvič smo uporabili novo elektronsko uro, ki je delala odlično, le dovolj kabla smo morali nabaviti.
Po predhodnem kriznem obdobju smo lahko ocenili pretekli mandat kot uspešen. Imeli smo 210 članov, dobra polovica pa je bila redno športno aktivna.Samo lani je približno 80 članov opravilo preko 1000 delovnih ur prostovoljnega dela na baliniščih, skakalnicah in komunalni ureditvi koče in okolice. Udeležili smo se tudi delovne akcije na Krvavcu, kjer smo pomagali urejati smučišče. Neuspešno pa je bilo naše sodelovanje z ZTKO in KS pri reševanju naših problemov z zemljiščem.
Ob koncu tega mandatnega obdobja smo podelili naslednja priznanja:
- kolektivu RTC Krvavec
- kolektivu DO Rašica, Gameljne
- kolektivu AERODROM-a Ljubljana, TOZD Gostinstvo in turizem, Brnik
- Hinetu Rosulniku, Francu Špenku in Janku Špenku