1989 - 1991

Predsednik: Marjan Lah
Tajnik-sekretar: Dare Borčnik
Blagajnik: Dare Borčnik
Gospodar: Janko Špenko

Junija 1989 smo imeli tradicionalni gozdni tek po Rašici za pokal Gorenjskega odreda z zelo dobro udeležbo.
Naši tekači so tekli v Gameljnah.
Kolesarji so se udeležili devetih maratonov.
Balinarji so imeli težave z igralci in prvič so za pol leta suspendirali svojega soigralca zaradi nedopustnega obnašanja na turnirjih v Mengšu.
V oktobru 1989 so skakalci hodili na treninge v Mostec.
Oktobra 1989 smo izvedli tudi tek na Krvavec za Seškov memorial.
Zaradi pomanjkanja snega je marca 1990 odpadel memorial Janeza Seršena.
V maju 1990 smo kupili nov megafon. Uredili smo obe balinišči in okolico ter malo skakalnico.
Maja 1990 smo bili z eno žensko in eno moško ekipo tekačev na Partizanskem maršu.
Sestanki upravnega odbora v tem mandatu so bili kar redko.
Edo Bergant je zaradi osebnih obveznosti zaprosil za svojo razrešitev v upravnem odboru.
Junija 1990 smo spet izvedli gozdni tek po Rašici, ki je zelo uspel - za osvojitev pokala bo treba znižati kriterije.
Konec oktobra 1990 smo imeli tek na Krvavec za Seškov memorial.
V novembru 1990 smo kupili dve mizi za namizni tenis.
V novembru 1990 smo se na vodiškem pokopališču za vedno poslovili od našega člana Toneta Vrtačnika - Andrejevca.
Prodali smo deske od poseka dreves na "naši" parceli.
Na teku treh dežel so bili v marcu štirje naši tekači.
Marca 1991 smo po dveletni prekinitvi vendarle uspeli izpeljati 5. memorial Janeza Seršena, ki je odlično uspel. Položili smo tudi venec na njegov grob.
To obdobje je bilo na občnem zboru ocenjeno kot krizno v delovanju našega društva, pa še slabe zime brez snega smo imeli.
V tem mandatu smo izgubili približno 50 članov.
V sezoni 90/91 je začasno prenehala delovati skakalna sekcija. Ko so skakalci presegli okvir pionirskih tekmovanj, so prenehali z aktivnostjo, novih tekmovalcev pa nismo pridobili.
Kombi bi morali temeljito popraviti, ker pa se popravilo ne bi izplačalo, smo ga odjavili in sklenili, da ga odprodamo.
Pohvaliti velja naše balinarje, ki odigrajo po 40 tekem na sezono. Velik napredek je opazen pri ženski balinarski ekipi.
V tem obdobju smo po zaslugi Marte Seršen uspešno začeli tudi z vadbo aerobike.
Pred kočo smo asfaltirali dvorišče.
Zanimanje za tečaj na Krvavcu je začelo ugašati.
Ob zaključku tega mandata nismo podelili nobenih društvenih ali drugih priznanj.